Yläpuolella tarjoamamme vartiointimuodot selityksineen.

Piirivartiointi on päivä- ja yöaikaan tapahtuvaa, usean asiakkaan kohteista muodostuvan piirin turvallisuusvalvontaa. Vartiointikierroksilla vartija esimerkiksi tarkistaa asiakkaan kohteen ovien ja ikkunoiden lukitukset, hälyttimien kytkennät, tarpeettomien tai turvallisuutta vaarantavien laitteiden sammuttamisen jne. Kohteella vartijan suorittamat työt sovitaan asiakkaan kanssa.

Myymälä/Paikallisvartiointi on asiakkaan tiloissa, myymälässä tai muuten erikseen sovitulla vartioimisalueella tapahtuvaa valvontaa, jota voidaan suorittaa vuorokauden ympäri tai vain virka-aikana - Asiakkaamme tarpeiden mukaan.Paikallisvartijan tehtävänä on turvata asiakkaan omaisuus ja liiketoiminta valvomalla kohdetta paikallisesti.
Tehtävään liittyy olennaisena osana asiakaspalvelu ja erilaisten tukitehtävien suorittaminen

Asiakkaan rikosilmoitinlaitteen hälytykset (murto, palo, LVI/s, vartijakutsu) ohjataan  käyttämämäämme hälytyskeskukseen tai vartijan matkapuhelimeen. Kohteesta tehdään yksityiskohtainen ohje eri hälytysten varalle. Vartiointiliike tarkastaa hälytykset sovitulla tavalla. Hälytysvalvonta sisältää myös päiväaikaan tehtävän vartija-/ hätäkutsun.

Niin sanottu henkivartija. Vartija voidaan asettaa vaikkapa siviilivaatetuksessa suojaamaan sopimuksessa kerrotun henkilön koskemattomuutta.

Sopimuksen mukaan toimitamme asiakkaan kohteesta rahat turvallisesti pankin yösäilöön tai muualle sovittuun paikkaan.